Nadawaj i odbieraj uprawnienia do oglądania filmów w oparciu o adres IP

Chroń swoje odtwarzacze i aplikacje przed nieautoryzowanymi adresami IP

Ograniczenia dostępu w oparciu o adres IP

Funkcja ta idealnie odpowiada potrzebom klientów korporacyjnych i każdemu, komu zależy na ograniczeniu dostępu do filmu w oparciu o adres IP. Jak wiadomo, wszyscy działający w obrębie jednej organizacji użytkownicy posługują się tym samym zewnętrznym adresem IP. Opcja ta pozwala na zablokowanie użytkowników spoza Twojej organizacji.

Możesz wybrać opcję "Dostęp tylko dla..." i wprowadzić jeden lub więcej adresów IP. Po wprowadzeniu adresu IP, filmy dostępne są jedynie w ramach połączeń nawiązywanych z podanego adresu IP.

OPCJE OGRANICZEŃ W OPARCIU O ADRES IP:

  • Dostęp dla wszystkich – Twój film można oglądać ze wszystkich adresów IP.
  • Dostęp tylko dla... – Wyłącznie widzowie o wybranych adresach IP będą mieli dostęp do Twojego filmu.
  • Dostęp dla wszystkich poza... – Wszyscy widzowie poza łączącymi się z wybranych adresów IP będą mieli dostęp do Twojego filmu.

Jak zacząć

  • 1 Do uruchomienia ograniczeń IP i utworzenia Szablonu Zasad, który można zastosować przy innych filmach i playlistach, należy kliknąć przycisk "Ustawienia" znajdujący się obok nazwy filmu lub playlisty, przewinąć w dół i kliknąć "Włącz ograniczenia"..

  • 2 Po włączeniu ograniczeń, należy stworzyć Szablon Zasad Bezpieczeństwa, nadać mu nazwę w rodzaju "Moje ograniczenia" i kliknąć przycisk "Zapisz"..
Domain Name Video Security

  • 3 Kliknij teraz listę listę wyboru ograniczeń IP i wybiera ustawienie ograniczenia, np. "Dostęp tylko dla...". Wprowadź adresy IP i naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić zmiany. Po wpisaniu wszystkich adresów IP, kliknij przycisk "Zatwierdź zmiany w szablonie", by zapisać zmiany w szablonie zasad, a następnie kliknij przycisk "Zapisz zmiany" , by zatwierdzić zmiany i zastosować je do filmu lub playlisty.
Allow / Deny IP

Nadawanie istniejących ograniczeń innym filmom i playlistom.

  • 1 Utworzoną zasadę ograniczeń możesz bez trudności zastosować do innych filmów i playlist, klikając przycisk "Ustawienia", znajdujący się pod ustawieniami lub nazwą filmu bądź playlisty.
Allow / Deny IP for video playlists

  • 2 Wreszcie, kliknij "Włącz ograniczenia". (Konieczne może być włączenie "Zaawansowanych opcji" w sekcji ustawień playlisty, aby włączyć widoczność przycisku "Włącz ograniczenia").

Allow / Deny IP

  • 3 Teraz po prostu wybierz stworzona przez siebie regule z listy opcji i kliknij “Save Changes” by zapisac zmiany.

Rozpocznij swój 15-dniowy okres próbny

Dostęp do wszystkich funkcji! Nie wymagamy danych karty kredytowej!

StreamingVideoProvider - Chechło Pierwsze, ul. Zwycięstwa 32, 95-082 Dobroń + 48 422 35 3437
Copyright © 2006-2016

StreamingVideoProvider konta