Ochrona filmu w oparciu o domenę i zabezpieczenia

Chroń swoje odtwarzacze i aplikacje przed nieuprawnionym osadzaniem

Ograniczenia dostępu w oparciu o nazwę domeny

Ograniczenia domeny pozwalają uniemożliwić piratom wykorzystywanie Twoich filmów na ich witrynach.

Załóżmy, że opublikowałeś na swojej domenie film. Któryś z widzów odwiedził Twoją stronę, przejrzał jej kod źródłowy i skopiował kod osadzający, którego użyłeś do opublikowania swoich materiałów. Ten użytkownik nie będzie mógł umieścić filmu na swojej stronie, jeśli zastosujesz ograniczenia nazwy domeny.

OPCJE OGRANICZEŃ DOSTĘPU:

  • Dostęp dla wszystkich – Twój odtwarzacz można osadzić na dowolnej domenie.
  • Dostęp tylko dla... – Dopuszczane są tylko wybrane domeny.
  • Dostęp dla wszystkich poza... – Twój odtwarzacz można osadzić na dowolnej domenie poza wymienionymi.

Jak zacząć

  • 1 Do uruchomienia ograniczeń domeny i utworzenia Szablonu Zasad, który można zastosować przy innych filmach i playlistach, należy kliknąć przycisk "Ustawienia" znajdujący się obok nazwy filmu lub playlisty, przewinąć w dół i kliknąć "Włącz ograniczenia"..

  • 2 Po włączeniu ograniczeń, należy stworzyć Szablon Zasad Bezpieczeństwa i nadać nazwę w rodzaju "Moje ograniczenia", a następnie kliknąć przycisk "Zapisz"..
Domain Name Video Security

  • 3 Kliknij teraz Listę wyboru domen i wybierz odpowiednie ustawienie ograniczeń, np. "Dostęp tylko dla...". Podaj nazwę domeny bez członu ( http://www. ) i naciśnij Enter, aby potwierdzić wprowadzenie domeny.

  • 4 Po wprowadzeniu na listę wszystkich wybranych domen, kliknij przycisk "Zatwierdź zmiany szablonu", aby zapisać zmiany w szablonie zasad. Wreszcie, kliknij przycisk "Zapisz zmiany", by potwierdzić i zastosować zmiany filmu lub playlisty.
Allow / Deny Specific Domains

Nadawanie istniejących ograniczeń innym filmom i playlistom.

  • 1Po utworzeniu zasady ograniczeń, możesz ją bez trudności zastosować do innych filmów i playlist, klikając przycisk "Ustawienia" obok nazwy filmu lub playlisty, a następnie "Włącz ograniczenia" (Konieczne może być włączenie "Zaawansowanych opcji" w sekcji ustawień playlisty, aby włączyć widoczność przycisku "Włącz ograniczenia" ).

  • 2Teraz wystarczy wybrać wcześniej utworzony szablon zasad z rozwijanej listy i kliknąć przycisk "Zapisz zmiany", by zatwierdzić zasadę.

Rozpocznij swój 15-dniowy okres próbny

Dostęp do wszystkich funkcji! Nie wymagamy danych karty kredytowej!

StreamingVideoProvider - Chechło Pierwsze, ul. Zwycięstwa 32, 95-082 Dobroń + 48 422 35 3437
Copyright © 2006-2016

StreamingVideoProvider konta